Nextera fördubblar satsning på förnybart

NextEra Energy vill fördubbla sina satsningar på förnybar energi som vind- och solkraft. Satsningen på vindkraft, solenergi och lagring markerar utvecklarens tro på styrkan i förnybar verksamhet.

NextEra Energi har tecknat kontrakt för 1,4 gigawatt vindkraft och 700 megawatt solenergi under 2015 och räknar med att få ungefär 2,5 gigawatt av nya förnybara energikällor på nätet i år.

Satsningen på att fördubbla kapaciteten räknas med att nås under de kommande åren.