Vindkraft i Halland gav arkeologisk kunskap

Bygget av vindkraftsparker i länet ska ha gett arkeologerna flera nya kunskaper om Hallands inland - ett område man tidigare vetat förhållandevis väldigt lite om.

Detta ska en pilotstudie ha visat, där man sammanställt de kunskaper man fått från arkeologiska undersökningar i samband med vindkraftens etablering i Halland.

Arkeologiska insatser i samband med de halländska vindkraftsetableringar har gett ny kunskap om hur det skogsbeklädda inlandet har utnyttjats vid olika tider.

Arkeologen Leif Häggström som har skrivit rapporten "Tankar är vinden - kunskap är seglet" tror att man kommer använda de nya kunskaperna för att kunna ställa bättre frågor i samband med framtida utgrävningar.

Rapporten har gjorts med stöd från Energimyndigheten och i samarbete med Länsstyrelsen Halland.