Peab projekterar i Norge

Peab har fått uppdraget att bygga Hamnefjellet vindkraftverk i Båtsfjord i nordligaste Norge. Beställare är Hamnefjell Vindkraft och kontraktssumman uppgår till 102 miljoner kronor (104 miljoner norska kronor).

Avtalet innefattar konstruktion av vägar, fundament och uppställningsplatser med mera. Projektet ska genomföras i samverkan mellan Peab Anlegg, Björn Bygg och Mobjer Entreprenad.

Arbetet påbörjas i maj 2016 och beräknas stå klart senare under året.