Riskkapitalet i förnybar energi ökade under 2015

Företagsfinansieringar i förnybar energi ska ha ökat under 2015 enligt en rapport från Mercom till rekordsumman 131 miljarder kronor (15,4 miljarder dollar). Rapporten syftar både på sammanslagningar och förvärv.

Summan jämförs med föregående år som låg på 100 miljarder kronor (11,8 miljarder dollar) under 2014.

ReNew Power Ventures, en självständig producent, erhöll mest riskkapital under 2015.  Därefter följer Eren Renewable Energy, Apex Clean Energy och UrbanWind.