Google förvärvar vind från Chicago

Ett företag i Chicago, Invenergy, kommer att förse Google med vindkraft. Det är tänkt att energin ska försörja ett av Googles jättedatacenter i Silicon Valley.

Avtalet avser 225 megawatt vindkraft.

Google planerar att tredubbla sina inköp av förnybar energi till år 2025.