Virtuellt vindkraftverk

Deutsche Windtechnik har utvecklat ett virtuellt vindkraftverk. Systemet simulerar miljön under vindturbinkontroller och tjänar främst till att testa kontrollelement kring omvandlare.

Företaget använder virtuella vindkraftverk för att testa funktionaliteten hos kontroller av omvandlare och kvaliteten på reparationen.

Systemet simulerar miljösignaler, likt de kring ett verkligt vindkraftverk vid testanläggningen i Deutsche Windtechnik Steuerung GmbH i Viöl, Tyskland. Utöver vindförhållanden simuleras spänningar och kraftnät.

Tack vare den nya tekniken ska företaget ha möjlighet till att reparera kontrollelementen kring omvandlaren.