Turbinbladsmarknaden kan växa med 17 procent 2015-2019

ResearchMoz.us har lanserat en ny marknadsforskningsstudie med titeln “Global Wind Turbine Rotor Blade Market 2015-2019: Global Market Research, Analysis, Shares, Size, Trends, Growth, Forecast”

Enligt rapporten ska den globala turbinbladsmarknaden expandera med en årlig tillväxt på 17 procent under perioden mellan 2015 och 2019.

I rapporten erbjuds en omfattande studie av den globala vindturbinmotorbladsmarknaden och bedömer tillväxten och värderar marknaden under prognoshorisonten. Rapporten beräknar storleken på marknaden genom analys av intäkterna genom försäljning av vindturbinrotorblad. Rapporten studerar globala marknader över nyckelregioner och profiler av några av de viktigaste aktörerna på marknaden.

Rapporten påpekar att den ökade efterfrågan på vindkraft har drivit på den globala vindturbinmotorbladsmarknaden. Dock kommer de höga kostnaderna för havsbaserade vindkraftsanläggningar begränsa tillväxten på marknaden under prognosperioden.