RWE genomför nedskärningar

Restriktioner av tillstånd och osäkra politiska planer har föranlett RWE Innogy till att skära ner jobb och stoppa landbaserade investeringar i England och frysa planer, bland annat i Skottland.

Under det senaste året har utvecklaren RWE Innogy avbokat nio projekt i England, med möjliga investeringar förlorade tillsammans med redan investerade pengar.