Tysk kustbaserad vind växer

Förra året ska nästan 2,3 gigawatt av installerad havsbaserad vindkraft ha levererat el. 

Den tyska havsbaserad vindkraftsektorn nådde upp till totalt 546 vindkraftverk på en kapacitet om 2 282,4 megawatt under 2015.

Totalt omfattar den havsbaserade vindkraften 792 turbiner på en kapacitet om 3 294,9 megawatt.