Ny rapport ser positivt på vind

En rapport har släppts från amerikanska Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL) och National Renewable Energy Laboratory (NREL) – ”A Retrospective Analysis of the Benefits and Impacts of U.S. Renewable Portfolio Standards”.

Den ska peka på att amerikansk vindkraft har minskat både landets föroreningar som energipriser drastiskt samtidigt som det skapar arbetstillfällen.

Rapporten har undersökt hur samhället gynnas av vindkraft i stort – något som har fått positiv respons. Resultaten bekräftar också andra nya analyser som ska peka på att vindenergi är det mest kostnadseffektiva sättet att minska koldioxidutsläpp på.

Rapporten ses också som ett effektivt underlag för kommande studier kring samma ämne.