Vindkraft under broar

Francesco Colarossi, arkitekt på den italienska firman Coffice, berättar om en ny lösning där vindkraftverk kan installeras under broar – på så sätt kan man spara på både naturområden och möjliga störningar för naturlivet.

Colarossi menar att om vindkraftverk installeras under broar, får vindkraftverken möjlighet att fånga högre vindhastigheter samtidigt som man undviker inverkan på land. Han refererar till Italien där fler och fler naturområden har blivit omvandlade till vindkraftparker, genom en lösning som detta ska det kunna undvikas i större utbredning.

På ovansidan av bron omfattar designen solpaneler för att förse ännu mer el.