Brasilien säkrar 16,6 gigawatt

Ministeriet för Gruvor och Energi har meddelat att Brasilien har kontrakterat 16,6 gigawatt av vindkraft genom sina energiauktioner.

Av detta belopp inledde 6,9 gigawatt sin verksamhet i november 2015, 3,6 gigawatt är under uppbyggnad och 6,2 gigawatt är fortfarande i ett tidigt skede av utvecklingen.

Enligt Brasiliens tioåriga energiplan (PDE 2024), bör den installerade vindkraftskapaciteten nå 24 gigawatt till 2024. Regeringen räknar också med att sol- och vindkraft kommer att bidra med att skapa den nordöstra regionen till en exportör av el under samma period.

www.renewables.seenews.com