Fler väljer vindkraft

Salesforce, ett företag som erbjuder molntjänster har nu tecknat ett energiköpeavtal med ett ännu oidentifierat vindkraftprojekt i West Virginia, USA.

Avtalet omfattar 12 år och avser 40 megawatt, en kapacitet som ska vara mer än den totala mängden Salesforce för närvarande använder i sina hyrda datacenter.

Tillkännagivandet ska vara i linje med företagets offentliga mål att så småningom driva sin verksamhet helt på förnybar energi.

Källa: www.zdnet.com