Ängelholm går över till förnybart

Från och med årsskiftet går Ängelholms kommun över till förnybar el. Målet är att kommunen ska bli helt fossilbränslefri till 2020.

– Vi ligger ganska bra till. Vi kommer handla in 50 procent vindkraft och 50 procent vattenkraft, säger miljöstrateg Carola Jarnung i en nyhet till Sveriges Radio.

Just nu pågår ett arbete kring kommunens nya energi- och klimatstrategi där man håller på att ta fram en ny plan.

– Vi håller på just nu att ta fram en handlingsplan. Det handlar dels om att synliggöra hur mycket energi vi faktiskt använder och vad det kostar kommunen. Och att eventuella minskningar av energianvändningen, de vinster som vi gör går direkt till verksamheterna, säger Projektledaren Robin Pehrsson i en nyhet från Sveriges Radio.

Källa: www.sverigesradio.se