Ny överföringskabel i Texas

Clean Line Energy Partners meddelar att byggandet av den nya transmissionsledningen ska kunna påbörjas under 2017 - Plains & Eastern Clean Line. Ledningen ska omfatta cirka 112 mil och ska föra energi från vindkraft över Oklahoma och Arkansas i Tennessee.

Transmissionsledningen ska föra el från bland annat de ännu outvecklade vindkraftparkerna i Oklahoma Panhandle till Memphis i Tennessee, där det sedan skulle ansluta till Tennessee Valley Authority.

Projektet planeras att vara i drift senast 2020.

Källa: www.nbcdfw.com