Philips investerar i vind

Philips har meddelat att bolaget kommer att använda vindenergi för att kompensera för all el som används på deras nordamerikanska verksamheter till slutet av 2016.

Philips ska samarbeta med EDP Renewables och kommer att köpa 250 000 megawattimmar el per år under de närmaste 15 åren från vindkraftparken Hidalgo Wind Farm i McCook, Texas. Beloppet ska motsvara den energi som används i bolagets alla 133 nordamerikanska anläggningar.

Enligt företaget ska detta beslut vara grundat till stor del på det senaste klimatavtalet som gick igenom i Paris. Förutom vindkraft planerar företaget att även investera i solkraft.

Källa: www.nawindpower.com