Firar 20 år i branschen

Ingeteam Wind firade sitt 20-årsjubileum i december. Tillverkningen av den första effektomvandlaren vid namn Ingecon Wind, skedde 1995. Sedan dess har företaget haft en stadig tillväxt.

År 1997 började företaget med massproduktion. Sedan dess har Ingeteam producerat mer än 20 000 omvandlare, som totalt står för 30 gigawatt installerad vindkraftskapacitet världen över.

Under första halvåret 2015 ökade Ingeteam produktionen av vindkraftsomvandlare med 17 procent jämfört med föregående år.

Numera har Ingeteam också utvecklat en strömriktare för vindkraftverk på upp till tio megawatt för både havs- och landbaserade parker. Med samma vision som 1995 fortsätter företaget anpassa sig efter marknaden och behålla den position som de har haft som aktör på vindkraftmarknaden.

Källa: www.sunwindenergy.com