Gemensamt ramverk för alla länder

Ett nytt klimatavtal har slutits efter mötet i Paris för ett par dagar sedan. 195 nationer är nu bundna till att begränsa den globala temperaturökningen till högst två grader Celsius över den förindustriella nivån och länderna ska även gemensamt ta till extra ansträngning för att uppfylla målet på 1,5 grader Celsius.

Det nya klimatavtalet följde efter två veckors intensiva förhandlingar vid COP21 samtalen i Paris där ambitionsnivån gällande avtalet visade sig vara en av de mest splittrande frågorna.

Avtalet binder för första gången alla länder till en gemensam ram för progressiva minskningar av utsläppen av växthusgaser, då dess föregångare – Kyotoprotokollet, bara gällde för utvecklade nationer.

Men trots att själva avtalet är bindande så är inte nivån på reduceringarna, detta då det troddes vara besvärligt för USA, världens näst största när det kommer tillutsläpp.

Källa: www.windpowermonthly.com