Grönt för vindkraft utanför Falkenberg

Vindkraftbolaget Favonius AB har fått grönt ljus för att föra upp 50 stycken vindkraftverk i ett havsområde utanför Falkenberg – Kattegatt Offshore.

Detta framgår av ett pressmeddelande.

Mark- och miljööverdomstolen har nu äntligen tagit ett beslut om målet gällande vindkraft utanför Falkenberg efter en miljöprövning som inleddes redan 2009.

Nu finns tillstånd för 50 vindkraftverk med en totalhöjd på 190 meter – detta beslutat efter en undersökning huruvida torsk- och tumlarbeståndet skulle påverkas eller inte.