Även Skottland gynnas av orkanvindar

Hårda väderförhållanden har även gynnat vindkraften i Skottland under vintern, kapaciteten i landet har ökat med nästan 40 procent.

WWF Scotland hävdar att november månad toppade listan, efter januari, då energin som genererades var tillräcklig för att försörja alla inhemska hem i Skottland.

Skotska turbiner bidrog med runt 1,2 megawattimmar el till det nationella nätet, vilket ska motsvara cirka 131 procent av de elektriska behoven hos skotska hushåll (3,2 hem).

Källa: www.eandt.theiet.org