Google satsar på energimålen

Google har tecknat ännu ett avtal gällande köp av förnyelsebar energi till ett av bolagets amerikanska datacenter, med EDF Renewable Energy.

Avtalet avser Great Western Wind Project som ligger i Woodward och Ellis nära Oklahoma. Byggstart planeras till första kvartalet 2016 och full idrifttagning i slutet av året.

Förvärvet ska ta Google ett steg närmare sitt åtagande att tredubbla inköpen av förnybar energi till år 2025 och så småningom driva sin verksamhet helt med förnybar energi.

Projektet kommer att bestå av 30 stycken enheter från Vestas av turbinsorten V117 på 3,3 megawatt vardera och 51 stycken V100 turbiner med en kapacitet på 2,2 megawatt vardera.

Källa: www.windpowerengineering.com