Eolus i avtal med Google

Eolus har tecknat ett elhandelsavtal som avser vindkraftparken Jenåsen i Sundsvalls kommun. Kunden är Google.

Detta framgår av ett pressmeddelande.

Avtalet innebär att Google kommer att köpa all el som produceras i den nya vindparken på 76 megawatt - som är beräknad att tas i drift under våren 2018.

Under den tioåriga period som elhandelsavtalet gäller kommer Google att köpa all den el som produceras i vindparken tillsammans med alla ursprungsgarantier. Elen ska försörja Googles finska datacenter.

Detta är det andra avtalet mellan Eolus och Google avseende försäljning av vindkraftsel. Det första undertecknades i januari 2014 och rörde all elektricitet som produceras från fyra vindkraftparker i södra Sverige på totalt 59 megawatt som togs i drift under 2014 och 2015.