Polska PGE påbörjar projekt

Polska PGE har lanserat deras vindkraftpark i Kopaniewo på 90 megawatt – Lotnisko. Det här är PGE:s största investering i sektorn förnybar energi och ska även vara den största vindkraftsparken som togs i drift under 2015 i Polen.

Parken består av 30 stycken vindkraftverk som tillhandahölls av Alstom. Lotniskos årliga produktionen ska kunna överstiga 200 000 megawattimmar.

PGE Energia Odnawialna, som ingår i PGE, är investeraren i projektet.

Källa: www.wbj.pl