Vortex fortsätter expandera i Polen

Vortex Energy arbetar med att ansluta totalt elva vindkraftverk med en total kapacitet på 30,3 megawatt till nätet i centrala Polen i slutet av året. BOS Bank finansierar det som är bolagets elfte park.  

I kommunen Kazimierz Biskupi ska Voretex Energy också bygga ytterligare två vindkraftverk på 2,5 megawatt vardera med en 120 meter lång rotor, trots inledande hinder i finansieringen av projektet.

Vindkraftparken kommer att anslutas till transformatorstationen Jóźwin. Efter driftsättning kommer Vortex Energy att ta över den tekniska och kommersiella förvaltningen.

Källa: www.sunwindenergy.com