Lägre aktivitet under oktober

Den globala projektverksamheten under oktober månad anses som låg jämfört med oktober 2014 trots att ett projektrekord väntas till årsslutet.  

Analysföretaget FTI Consulting har uppgraderat sin globala prognos för 2015 till rekordkapaciteten på 59 gigawatt av ny installerad vindkraftskapacitet jämfört med 51 gigawatt 2014. På grund av dessa siffror ska då nedgången av aktivitet i oktober snarare peka på en ökning i storlek på projekt, än minskning på aktiviteter.

Sammantaget har oktober 2015 en minskning på 31 procent av projektaktivitet, jämfört med föregående år. Och under tremånadersperioden till slutet av oktober 2015 var aktiviteten 25 procent lägre. Endast i Europa ska en ökning ha upplevts i oktober gällande projektverksamhet jämfört med september, alla andra regioner såg en nedgång, enligt FTI Consulting.

När siffrorna är på en lägre nivå kan också mindre förändringar ha stor inverkan på procentsatser. En minskning från fyra aktiva projektet i oktober 2014 till ett i oktober 2015 visar en hög minskning på 75 procent.

I Europa ska den vanligaste aktiviteten i oktober vara inköpsavtal av turbiner. Femton affärer genomfördes, varav den största var Siemens kontrakt på 330 megawatt gällande Dong Energys Walney Extension East projekt i Storbritannien.

Globalt såg inköpsavtal gällande turbiner en ökning på 17 procent jämfört med september 2015 och 40 procent oktober 2014.

Källa: www.windpowermonthly.com