Forskning för att minimera digitala störningar

Med hjälp av metoder som utvecklats av finska statens Tekniska Forskningscentral (VTT) ska det vara möjligt att konstruera vindkraftparker med minimerad effekt på tv-sändningar och mobil kommunikation. Metoder och verktyg som utvecklats i forskningsprojektet tillåter en optimal plats identifieras för vindkraftverk, där störningar på tv-sändningar och mobila uppkopplingar kan minimeras.

Effekter från vindkraftverk på digital kommunikation ska skilja sig dramatiskt från de av en stor byggnad. Rotationen av vindturbinbladen skapar en dynamisk kraft som beror på riktningen och hastigheten på vinden medan en standardbyggnad ger en statisk effekt. Tills nyligen har några verktyg varit tillgängliga för att bedöma denna påverkan.

Förutom energibolagen, kan de lösningar som finska statens Tekniska Forskningscentral har utvecklat användas av operatörer som bygger mobila kommunikations- eller tv-nät i närheten av befintliga vindkraftverk. Den nya tekniken möjliggör förhandsbedömning av behovet av att justera basstationsantenner.

Forskningsprojektet är en del av en mer omfattande undersökning av elektriska- och datakommunikationsnätverk, vars mål är att säkerställa funktionen hos kritisk infrastruktur under alla omständigheter. I dagens digitala samhälle blir elektriska- och datakommunikationsnät allt mer beroende av varandra. Effekterna av vindkraftverk på digital radiokommunikation analyserades med ett forskningsprojekt som genomförs av VTT på uppdrag av Kommunikationsverket under vintern 2014-2015.

www.sciencedaily.com