New York vill satsa på förnybar energi

New Yorks guvernör Andrew Cuomo är inställd på att ta till åtgärder för att motivera staten att nå ett mål på 50 procent av förnybar energi fram till 2030.

Enligt New York Times ska guvernören har för avsikt att se till att Public Service Commission som reglerar verktygen i staten, kodifierar kravet.

Andrew Cuomo ska tidigare ha aviserat om ett mål på 50 procent från förnybara energikällor som en del av "Reforming the Energy Vision" initiativet, ett initiativ som stöder tillväxt inom förnybar energi., men staten hade ingen makt att genomdriva det.

I april 2015 meddelade Andrew Cuomo planer på att investera 1,3 miljarder kronor (160 miljoner dollar) i förnybar energi som en del av "Reforming the Energy Vision".

Källa: www.windpowermonthly.com