Västra Götaland: länet med mest vindkraft

Antalet vindkraftverk som togs i drift i Sverige ökade under det första halvåret av 2015 med 133 stycken. I topp, med flest vindkraftverk, ligger Västra Götaland. På andra plats kommer Jämtland och på tredje plats Västerbotten.

Detta framgår av ett pressmeddelande.

De nya vindkraftverken har en sammanlagd effekt på 379 megawatt. Över 90 procent av den nytillkommande effekten installerades i Norrland. Mest ny vindkraft registrerades i Sollefteå i Västernorrland och Ragunda i Jämtland.

– Sverige har bland de bästa förutsättningarna i Europa för att producera förnybar el. Under första halvåret 2015 levererade vindkraften el motsvarande 12 procent av elanvändningen i Sverige. Vindkraften pressar elpriset för svenska konsumenter samtidigt som elexporten leder till minskade klimatutsläpp i våra grannländer, säger Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi i ett pressmeddelande.