Enercon lanserar låga vindmodeller

Tyska tillverkaren Enercon har meddelat lanseringen av deras nya turbin på 4,2 megawatt, ett landbaserat vindkraftverk för låga vindförhållanden med en bladlängd på 141 meter.

E-141 EP4 är den andra modellen som är gjord för EP4-plattformen, som tillkännagavs i december 2014. Två navhöjder kommer att erbjudas på 129 och 159 meter.

Enercons nya turbiner på fyra megawatt har utformats för en speciellt kostnadseffektiv tillverkning, med enkel logistik och lätt platsmontering. En prototyp av deras E-126 EP4 modell förbereds nu och full serieproduktion är inställd under 2016.

Källa: www.windpowermonthly.com