Klarade jordbävning utan djup grund

I Chile fick 600 megawatt av installerad vindkraft uppleva både en jordbävning och tsunami i september. Trots detta ska kraftverken ha klarat sig utan större skador. Det som tog mest stryk var hjälputrustning som transformatorstationer och överföringsledningar vilket ledde till kortare avbrott i distributionen.

– Det tog oss bara 50 minuter att återvända till arbetet, detta på grund av ett problem med en transformator, säger Javier Varas, verksamhetschef på vindkraftparken Los Coruros i Coquimbo om 114 megawatt, skriver Windpower Monthly.

Cirka två tredjedelar av 900 megawatt installerad vindkraft (sedan 2008), ligger längs den vindpinade och glest befolkade kusten vid norra regionen Coquimbo. Men Horacio Musante, delägare i geotekniska Geofun, menar att den påfrestning som kommer från seismisk aktivitet ändå inte är lika påfrestande som den från vinden själv.

Horacio Musante menar att problemet inte ligger att Chile kanske spenderar för lite på stadiga grunder, utan kanske för mycket – en kostnad som kan vara avgörande för ett projekt.

Källa: www.windpowermonthly.com