En tyst minut på EWEA 2015

EWEA 2015 äger rum två veckor innan FN:s stora klimatkonferens, i Paris. Mötet inleddes med en tyst minut för alla de som drabbades av terrordåden i fredags. Inför den europeiska vindkraftsindustrin påminde EWEA:s ordförande, Markus Tacke, om det franska mottot frihet, jämlikhet och broderskap.

Detta framgår av ett pressmeddelande.

– Vi känner alla med dem som drabbades av de förfärliga terrordåden i fredags.  Att EWEA trots det som hänt fullföljer sitt möte visar på solidaritet. Svensk Vindenergi är på plats för att öka fokus kring det europeiska samarbetet, säger Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi i ett pressmeddelande.

EWEA:s nya rapport visar att 53 procent av elproduktionen i EU kan vara förnybar till 2030 och att vindkraftens andel kan motsvara över 28 procent.

– EU-kommissionen kommer nästa höst lägga fram en rad förslag för att främja förnybar el och överföring av el mellan länderna, Sverige har här en mycket viktig roll att spela utifrån de goda förutsättningar för produktion av el från vindkraft, el som sedan kan exporteras till övriga Europa, kommenterar Charlotte Unger i ett pressmeddelande.