Dags för en fjärde etapp av Blaiken

Fortum och Skellefteå Kraft bygger en fjärde etapp av Blaiken vindkraftpark genom det samägda bolaget Blaikenvind AB.

Detta framgår av ett pressmeddelande.

Nu har beslutet fattats att bygga nio nya vindkraftverk i anslutning till de redan befintliga 90 kraftverken. Fortum deltog med 12 stycken kraftverk i den första etappen om 30 stycken. Nu investeras i ytterligare tre av de totalt nio kraftverk i den fjärde etappen, där kinesiska Dongfang ska leverera turbiner som vi tidigare har nämnt.

Blaikenfjället erbjuder goda vindresurser, vilket gjorde en fjärde etapp möjlig som egentligen inte fanns med i etableringsplanerna. Skellefteå Kraft investerar 179 miljoner kronor i sex nya vindturbiner och Fortum investerar i tre nya turbiner.

– För oss är det naturligt att fortsätta satsa på vindkraft tillsammans med Skellefteå Kraft. De har lång erfarenhet och är duktiga på att bygga storskalig landbaserad vindkraft och väljer lägen med goda förutsättningar. I en fjärde etapp av Blaiken vindkraftpark kan vi dessutom dra nytta av en redan etablerad projekt- och förvaltningsorganisation, säger Per Langer i ett pressmeddelande.

Projektet ska genomföras under regi av Blaikenvind under 2016 med produktionsstart 2017.