Vindpark i Sörby ska anslutas till elnätet

Vindkraftparken i Sörby i Hälsingland är nu aktuell med att bli ansluten till nätet. Ledningen på 30 kilometer går bland annat genom en vattentäkt och under Ljusnan - vilket kräver unika lösningar, enligt Ellevio som ansvarar för anslutningen.

Detta framgår av ett pressmeddelande.

Ellevio borrar en 400 meter lång kanal under älven, där sju kabelrör placeras fem meter under älvbottnen. En komplicerad och tekniskt avancerad lösning som kräver mycket planering. Tidplanen för projektet är att det ska vara klart och anslutet till elnätet under andra kvartalet 2016.

Anslutningsprojektet är beräknat att kosta cirka 70 miljoner kronor och sysselsätter ett 40-tal personer. Sträckan ska vara Sveriges längsta med stolpar gjorda av komposit. Ledningen går bland annat genom en vattentäkt, och kompositstolparna gör att det inte finns någon risk för att farliga ämnen tränger ut i vattnet.

37 vindkraftverk byggs av Kraftö Vind och kommer varje år att producera cirka 380 000 megawattimmar, lika mycket som 19 000 eluppvärmda villor använder på ett år. När parken är färdigbyggd tas ägandet över av försäkringsbolaget Allianz.

– Man kan se en tydlig trend där nya typer av ägare söker sig till vindkraft som alternativa investeringar. Marknadssituationen med låga priser på el och elcertifikat är utmanande och innebär att varje krona är viktig, både när det gäller produktionen och elanslutningen, säger Per Selldén, ansvarig för vindkraftsanslutningar på Ellevio, i ett pressmeddelande.