Vattenfall säljer turbiner till Green Power

Vattenfall har sålt 88 stycken äldre turbiner till Green Power Partners på en total kapacitet om 65 megawatt. Turbinerna kommer från totalt 19 olika vindkraftparker i Danmark.

Genom avyttringen kan Vattenfall välja att fokusera på större projekt och större havs- samt landbaserade vindkraftparker.  

Summan av transaktionen har ännu inte offentliggjorts

Källa: www.nawindpower.com