Gamesa: nästan fördubblad vinst

Gamesa har erhållit en nettovinst på 1,2 miljarder kronor (126 miljoner euro) under de första nio månaderna av 2015 - en ökning jämfört med samma period 2014 på 91 procent.

Dock består nästan en fördubbling av vinsten med en 30 procents ökning i omsättning och en rörelsevinst på 2,2 miljarder kronor (235 miljoner euro).

Totalt såldes 2,3 gigawatt under år 2015 till slutet av september, en ytterligare ökning med 25,6 procent jämfört med 2014. Gamesa har skiftat fokus från den inhemska spanska och europeiska marknaden. Indien stod för 28 procent av försäljningen, tätt följt av Latinamerika på 25 procent, enligt tillverkaren.

Källa: www.windpowermonthly.com