Stort projekt utanför New Jersey

Företagen RES America Developments och U.S. Wind ska ha vunnit rättigheterna i en auktion om leasingavtal. Området sträcker sig ungefär 11 kilometer utanför kusten i New Jersey och sträcker sig cirka 34 kilometer ut i Atlanten.

Tillsammans köpte företagen upp ett hyresavtal med en kapacitet om nästan 344 000 tunnland.

När området väl är fullt utvecklat, förutspår Department of Energy att det skulle kunna ge tillräckligt med el för att driva 1,2 miljoner hushåll.

Källa: www.thehill.com