En bättre framtid för vindkraft

Branschorganisationen Svensk Vindenergi spår nu ljusare tider i och med att riksdagen tagit ett beslut baserat på den så kallade kontrollstationen i elcertifikatsystemet. Investeringarna i ny vindkraft ökade under tredje kvartalet 2015 efter ett mycket svagt andra kvartal, där inte en enda turbin beställdes, enligt Svensk Vindenergi.

Detta framgår av ett pressmeddelande. 

– Riksdagsbeslutet den 21 oktober innebär goda förutsättningar att vända den negativa trend vi har sett det senaste året när det gäller nya investeringar. Beslutet innebär att elcertifikatsystemet nu successivt kommer i balans och därmed möjliggör fortsatta investeringar i förnybar elproduktion, säger Charlotte Unger vd Svensk Vindenergi i ett pressmeddelande.

Under det tredje kvartalet 2015 har det beställts vindkraftverk motsvarande 51 megawatt, vilket kan jämföras med inga beställningar kvartalet innan, men en klar minskning jämfört med samma period förra året då 221 megawatt beställdes.

– Avgörande för den fortsatta utbyggnaden är att Energikommissionen fattar beslut om ett nytt utbyggnadsmål för förnybar energi till 2030 och att tillståndsprocessen för att bygga ut stamnätet snabbas upp avsevärt, säger Mattias Wondollek, analytiker på Svensk Vindenergi i ett pressmeddelande.

Under 2014 ska 1 050 megawatt av vindkraft ha tagits i drift. Det ska vara den högsta nivån under ett utbyggnadsår hittills. I år har 276 megawatt tagits i drift och cirka 600 megawatt förväntas ha driftsatts vid årets slut, enligt Svensk Vindenergi.