Första elen från Zuidwester

Den första turbinen från Enercon på 7,5 megawatt har börjat producera el vid RWE Innogys park på totalt 90 megawatt – Zuidwester.

Projektet ligger på stranden vid Ijsselmeersjön i centrala Nederländerna. Turbinen ska vara den största landbaserade turbinen någonsin att vara i kommersiell drift i världen. Var och en av de 12 vindkraftverken har en navhöjd på 135 meter och en rotor på 127 meter.

I april 2015 avslutade RWE grunden för turbinerna från Enercon. Grunden måste vara speciellt konstruerad då de installeras på en konstgjord vall. De tre meter höga grunderna går bara ner en halv meter i marken. Under basen har 60 betongpålar installerats in i vallen för att säkra basen. Varje stiftelse är 26,5 meter i diameter och består av 180 ton stål och 1 200 kubikmeter betong.

Källa: www.windpowermonthly.com