Gamesa vinner avtal från Ostro Energy

Gamesa har vunnit två nyckelfärdiga erbjudanden från den indiska lokala utvecklaren Ostro Energy, i centrala och sydöstra Indien på totalt 200 megawatt.

Gamesa kommer att leverera och installera 50 stycken av deras G97 turbiner på två megawatt vardera till vindkraftsprojektet Amba i Madhya Pradesh-provinsen i centrala Indien, och ytterligare 50 turbiner vid Nimbagallu i Andhra Pradesh, på Indiens sydöstra kust.

Källa: www.windpowermonthly.com