Vindplaner i Hangvar kan ändras

Vindkraftsbolaget Forsvidar kan få flytta två av de fem vindkraftverk som bolaget fått tillstånd till att sätta upp i Hangvar. Detta på grund av att Gotlands Botaniska Förening är rädd för att en hotad växtart ska bli påverkad i den våtmark där verken skulle sättas upp.

Vindkraftverken ska nu ligga cirka 150 meter från naturområdet Suderbys Blekvät. Tidigare tyckte bolagets naturkonsult att det räckte med 50 meter, men här har nu bolaget ändrat sig.

Det är Mark- och Miljödomstolen som ska ta ställning till om vindparken får byggas, efter att både grannar och naturvårdsorganisationen överklagat.

Källa: www.sverigesradio.se