Behövs en strategi för tiden efter 2020

I en artikel för Windpower Monthly berättar Giles Dickson, vd för Eoropean Wind Energy Association (EWEA), om vad han anser behövs för en hållbar framtid inom vindkraft efter 2020.

Giles Dickson menar att om EU vill uppnå sitt reduceringsmål på 40 procent, måste de skapa en tydlig förnybar energistrategi för tiden efter år 2020. Det krävs en ledningsstruktur som garanterar att alla medlemsländer verkligen ser till sina åtaganden och axlar bördan tillsammans i stället för att lämna grovjobbet till andra länder. Detta ska, enligt Dickson, ge vindkraftsektorn och investerare en välbehövlig överblick för att planera framåt.

Europeiska kommissionen kommer att spela en nyckelroll som arkitekten bakom styrningssystemet. De måste utföra en balansgång genom att uppmuntra medlemsstaterna att minska koldioxidutsläppen samtidigt som man respekterar varje lands rätt att forma sin egen energimix.

Denna utmaning är ännu större med tanke på de politiska idéer och den nationella politik som formade Europas energisystem under årtionden, oavsett om det är franska kärnvapenreaktorer, tysk förnybar energi eller polska kolkraftverk. En sådan mångfald understryker inte bara behovet av politisk vilja och samarbete, men även de många hinder Europa måste övervinna på infrastruktur- och elmarknaden, menar Giles Dickson.

EU:s institutioner måste hjälpa medlemsländerna att öppna sina gränser, öka sammankopplingar och låta utbyte av el löpa fritt. Det behövs gemensamma avtal om gränsöverskridande balansering och investeringar, vilket kommer att hjälpa Europa uppfylla sina kollektiva klimatlöften.

Vi behöver alltså rita om energilandskapet, få en översyn av marknaderna för att få in förnybar energi och skapa en tydlig strategi för utbyggnad under nästa årtionde, detta är nyckeln till att nå målet på en minskning av 40 procent av växthusgasutsläpp. Om Europa ska förbli världsledande på klimat och förnybar energi, behövs det en teknik som är ren, konkurrenskraftig och klar. Vindkraften är den lösningen, avslutar Giles Dickson.