Siemens levererar till Galloper

Siemens har erhållit en order gällande 56 stycken vindkraftverk som ska till vindkraftparken Galloper utanför sydöstra Englands kust.

Siemens ska leverera, installera och driftsätta vindkraftverken. Ägarna till den havsbaserade vindkraftsparken är RWE, UK Green Investment Bank, Macquarie Capital och Siemens Financial Services, var och en med en ägarandel på 25 procent av aktierna.

Anläggningen omfattar 336 megawatt vindkapacitet, vilket kommer att vara tillräckligt för att försörja upp till 336 000 brittiska hushåll med energi.

Byggstart beräknas påbörjas under maj 2017 med leverans av verken, med snabbt slutförande under mars 2018 så att projektet kan kvalificera sig för certifikat för förnybar energi.

Källa: www.cleantechnica.com