Vindkraften ökar i USA

Vindkraft ska ha försett mer el än någon annan energikälla under de första nio månaderna av 2015 i USA.

Detta enligt uppgifter från den senaste rapporten - Energy Infrastructure Update, från amerikanska Federal Energy Regulatory Commission. Vindkraft ska ha stått för 2 966 megawatt under perioden - eller mer än 40,76 procent av all ny amerikansk kapacitet.

Den sammanlagda kapaciteten från förnybara energikällor, inklusive vindkraft, biomassa, geotermisk energi, vattenkraft och solenergi, under de första tre fjärdedelarna av året stod för 60,20 procent av de 7 276 megawatt av en ny generation som togs i bruk.

Vindkraft ska ha dominerat perioden och sol följde efter med 1 137 megawatt, biomassa med 205 megawatt, geotermisk ånga med 45 megawatt och vattenkraft med 27 megawatt. Naturgas bidrog med 2 884 megawatt.

Källa: www.nawindpower.com