Italien satsar miljarder på vindkraft

Infrastruktur- och investeringsfonden Quercus Asset Selection har lanserat en vindfond för att samla in 1,4 miljarder kronor (150 miljoner euro) till att investera i italienska vindtillgångar.

Fonden är en av tre nya fonder för förnybar energi som lanserades av Quercus, en brittisk fondförvaltare. Quercus Italian Wind Fond kommer att investera i befintliga projekt i Italien i syfte att bygga en portfölj till 2017 på 300 megawatt.

Totalt ska 8,8 gigawatt vindkapacitet redan vara installerad, enligt Windpower Intelligence, Windpower Monthlys forskning- och data avdelning. Landet väntas installera 300 till 400 megawatt av ny vindkraftskapacitet till år 2015.

Källa: www.windpowermonthly.com