Ett bra år för Goldwind

Goldwind har rapporterat en nettovinst på 2,9 miljarder kronor (343 miljoner dollar) för de första nio månaderna i år, en ökning med 76,41 procent jämfört med samma period 2014. Totala rörelseintäkter under perioden januari-september uppgick till 24 miljarder kronor (2,9 miljarder dollar), en ökning med 74,61 procent jämfört med ett år tidigare.

Tillväxten ska bero till stor del på en ökning av vindkraftverksförsäljning och växande kapacitetsmöjligheter för vindkraftverk som helt eller delvis ägs av Goldwind.

Fram till 30 september fick Goldwind vindkraftsordrar på totalt 7,3 gigawatt, som sträcker sig från 3 megawatt till 750 megawatt. Dessutom har företaget vunnit fyra gigawatt genom anbud, men som kontrakten ännu inte har undertecknats för. Detta driver upp det totala orderantalet till cirka 11,32 gigawatt.

Källa: www.windpowermonthly.com