FTI ändrar sin prognos

Analysföretaget FTI har uppgraderat sin globala prognos för 2015 till rekordkapaciteten 59 gigawatt av nyinstallerad vindkraftskapacitet, efter ett positivt andra kvartal.

FTI höjde också deras förutsägelse kring den kumulativa globala kapaciteten med 2,7 procent från sin rapport under första kvartalet till 960 gigawatt. Dock menade analysföretaget att tillväxten kan minska under 2016 och 2017 när de kinesiska och amerikanska marknaderna drar ihop sig.

Mellan åren 2014-2019 förutspår FTI en årlig tillväxttakt på 0,6 procent, men mellan 2019 och 2024 förväntas marknaden vara med om en genomsnittlig årlig tillväxt på 6,2 procent. Under de kommande tio åren förväntas Asien-Stillahavsområdet vara ansvariga för cirka hälften av all ny kapacitet.

Källa: www.windpowermonthly.com