Norvento färdigställer fyra projekt

Spanska vindturbintillverkaren Norvento har installerat sin turbin ned100 på fyra platser i Storbritannien, tre i Skottland och en i Wales under de senaste tre månaderna.

Det fjärde projektet är inställt på att tas i drift i början av november.

Två av de fyra platserna har utvecklats av Norvento och involverar ett 20 år långt hyresavtal med jordbrukare som äger marken. De andra två turbiner har sålts till en utvecklare. Den spanska tillverkaren ska förse projekten med service och även driva dem.

Källa: www.renewables.seenews.com