Senvion säkrar avtal med Infinis

Senvion kommer att leverera turbiner till ett projekt på 18,45 megawatt i nordöstra England som ägs av brittiska utvecklaren Infinis. Den tyska tillverkaren kommer att leverera nio stycken av sina MM92 turbiner på 2,05 megawatt vardera till projektet North Steads nära Widdington, Northumberland.

Leverans förväntas ske i april 2016 och projektet kommer att tas i drift i september 2016. Vindkraftverken kommer att installeras vid en navhöjd på 78,5 meter. Senvion kommer då att serva projektet i fem år, med möjlighet till förlängning ytterligare fem.

Enligt Senvion ska detta vara det andra avtalet som de hade vunnit från Infinis i Storbritannien.

Källa: www.windpowermonthly.com