Belgiska tåg ska drivas med vindkraft

Belgien har inlett ett projekt för att driva 170 tåg med el från vindkraft och de första sju av de planerade 25 verken ska redan ha tagits i bruk, rapporterade lokala medier på söndagen, enligt Indian Express.

Turbiner kommer att byggas längs stambanan från Leuven till Liege och ska generera tillräckligt med ström så att det räcker till alla höghastighetståg och lokala tåg som använder linjen.

Antalet tåg som ska omfattas av vindkraftprojektet utgör cirka fem procent av landets totala järnvägstrafik, enligt belgiska operatören Infrabel.

När alla 25 turbiner är i drift väntas de producera 35 000 megawattimmar - tillräckligt med energi för att driva 10 000 bostäder. Omkring två tredjedelar av den producerade elen behövs för järnvägen och överskottet kommer att gå till den inhemska elförsörjningen.

Källa: www.newindianexpress.com