Ny ordförande för IEA Wind

International Energy Agency Wind Energy Group (IEA Wind) har valt Ignacio Marti, innovations- och forskningschef vid brittiska ORE Katapult, till ny ordförande i den verkställande kommittén. Ny vice ordförande är Stephan Barth, vd för ForWind Center i Tyskland.

Ignacio Marti och nyvald vice ordförande Stephan Barth kommer att ansluta till omvalda John McCann i Sustainable Energy Authority of Ireland, och Brian Smith National Renewable Energy Laboratory i USA.

International Energy Agency Wind Energy Group är ett globalt nätverk av forskare och politiska experter fokuserade på att föra utvecklingen av vindkraften inom de 24 medlemsländerna framåt. Inom detta övergripande internationella samarbete deltar experter i 15 kooperativa forsknings-, utvecklings- och distributionsforskningsuppgifter. De 15 arbetsgrupperna fokuserar på att dela den senaste tekniken och de bästa metoderna för att övervinna särskilda hinder för vindkraftsutveckling medlemsländerna står inför.

Källa: www.sunwindenergy.com